komplexné služby

jednoduché účtovníctvo

Ste živnostníkom alebo podnikateľ vykonávajúcich činnosť podľa osobitných prepisov (lekár, advokát, poisťovací agent a iné)? Zabezpečujeme vedenia a spracovanie jednoduchého účtovníctva. Súčasťou našich služieb je poradenstvo a posúdenie vhodnosti  vedenia jednoduchého účtovníctva pre Vaše podnikanie. Pomôžeme Vám rozhodnúť sa o správnej forme podnikania. V tejto forme podnikania sa zodpovedá za záväzky celým svojim osobným majetkom, preto má správne vedenia účtovníctva pre Vás osobitný význam.

Vedenie jednoduchého účtovníctva

… rozsah poskytovaných služieb si viete nastaviť podľa vlastnej potreby a vzájomnej dohode. Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva v programoch spoločnosti SunSoft plus spol. s r.o. obsahuje najmä tieto výstupy:

 

  • Peňažný denník
  • Kniha pohľadávok a záväzkov (evidencia faktúr)
  • Evidencie majetku, výpočet odpisového plánu a pomoc pri stanovení typu odpisov, prípadné využitie prerušenia odpisov DM ( dlhodobého majetku)
  • Iné potrebné pomocné evidencie
  • Evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov
  • Závierkové práce a samotné daňové priznanie fyzických osôb vrátane prípadného celosvetového prímu
  • Podklady pre banky, lízingové spoločnosti k úverom, prípadne pre čerpanie pomoci, eurofondov a iné potrebné
  • Štatistické výkazy

„  Túžba po zlate nie je pre zlato. Je to pre prostriedok slobody a prospechu.   “

Ralph Waldo Emerson