sme neustále po ruke

kontaktné údaje

SÍDLO FIRMY

Kmeťovo 336

941 62 Kmeťovo

IČO: 36 559 458

IČ DPH: SK2021825707

Banka: SK18 0900 0000 0002 4175 1518

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR, vedenom na Okresnom súde Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 14688/N.

KANCELÁRIA

Miroslava Jeseničová, konateľ

Duklianska 3891/2A

942 01 Šurany

Email:   finekomj@finekomj.sk

Tel.:      035/65 01 533

Mobil:   905 505 854